Monday, April 7, 2014

Ali Minaret
میدان عتیق اصفهان که به نام میدان امام علی نامگذاری شده است (دارای نامهایی دیگر از جمله میدان کهنه و سبزه میدان نیز می باشد) این پروژه در واقع بازسازی شده میدانی به همین نام بوده که سایت پلانی ذوزنقه ای شکل دارد و نزدیک به مسجد جامع اصفهان واقع است.
در بازسازی این میدان از روشهای جدید ساختمانی و نیز اسکلت فلزی استفاده شده و معماران سنتی اصفهان نیز از فنون سنتی در ساخت مجدد این میدان بهره گرفته اند.
یکی از زیبایی های این میدان قرار گیری آن در کنار مسجد جامع و مسجد علی و نیز منارعلی می باشد که گنبدهاو مناره های مساجد و نیز منار علی منظر زیبایی به این میدان بخشیده است.
منارعلی قدیمی ترین و بلندترین منار اصفهان است.Ali minaret (Persian: مناره علی) is a historical minaret in Isfahan, Iran. It is close to the Ali mosque. This minaret is the oldest minaret in Isfahan, which dates back to the 11th century. This minaret is 48 meters in height and is the highest historical minaret in Isfahan. It is said that this minaret was originally 50 meters, but its height has been decreased two meters in the course of time. (From Wikipedia)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...